line

Wat is Schooltas?

Schooltas toont lesmethodes van diverse uitgeverijen op een iPad, laptop of PC. Schooltas gaat uit van de vertrouwde boeken, maar voegt daar extra mogelijkheden aan toe.

Schooltas biedt leerboeken, werkboeken, een persoonlijk schrift en prikkers die het mogelijk maken om informatie, links, audio en video toe te voegen en uit te wisselen. Met z’n allen in de klas of rustig alleen thuis. Op deze manier koppelt Schooltas de vertrouwde lesmethodes aan de nieuwe mogelijkheden van het digitale tijdperk. Schooltas maakt digitaal lesgeven mogelijk. Schooltas is er voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.