line

Partners

Schooltas toont het materiaal van verschillende uitgevers. Op dit moment werken wij samen met:

 

ThiemeMeulenhoff is dé educatieve mediaspecialist en levert educatieve oplossingen voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs.

Cambridge University Press is de universiteitsuitgeverij van de Universiteit van Cambridge. De uitgeverij is opgericht in 1534 en is daarmee de oudste uitgeverij ter wereld.

 Uitgeverij Damon beheert een educatief fonds en een wetenschappelijk/algemeen fonds.  Binnen het educatief fonds geven wij leermiddelen uit voor beschouwelijke vakken zoals: filosofie, (bedrijfs)ethiek, muziek, zorg en levensbeschouwelijke vorming.

G+J Uitgevers is een snelgroeiende uitgeverij van succesvolle mediamerken. G+J maakt publiekstijdschriften, digitale content en customer media, waaronder de Quest en National Geographic

 Uitgeverij Eisma Edumedia ontwikkelt lesmateriaal voor moderne en klassieke talen, vaardigheden en competenties. Eisma streeft steeds meer naar de ideale mix tussen gedrukt en digitaal lesmateriaal. De wensen en mogelijkheden van de school zijn hierbij het uitgangspunt.
 10voorBiologie is een volledige biologiemethode voor de bovenbouw havo en vwo. De methode bestaat uit een theorie- en een opdrachtengedeelte en dekt de hele examenstof. Volgens Cito is 10voorBiologie perfect bruikbaar voor de CoCo-benadering.
 Edu'Actief is al bijna 25 jaar de uitgeverij voor het beroepsonderwijs. Duizenden koks, detaillisten en beveiligers in Nederland hebben tijdens hun opleiding gebruikgemaakt van onze lessen. Als wij ons werk goed doen, werkt Nederland net iets beter.
 Hermaion is een educatieve uitgeverij op het gebied van klassieke talen en cultuur. Ooit begonnen met de Griekse leergang Hellenike is zij gegroeid tot een bedrijf met een grote verscheidenheid aan uitgaven. Na Hellenike volgden als eerste in een lange reeks de examenboeken voor het CE Grieks en Latijn, Hektors Noodlot en Curatius Scripsi. 
 Het Consortium Beroepsonderwijs is een samenwerkingsverband van 40 ROC's, ruim 200 VMBO-scholen en een groeiend aantal branche-opleiders. Het Consortium werkt vanuit het principe voor, door en met collega's uit het beroepsonderwijs.
 Primavera Pers is opgericht in 1992.. De eerste jaren verschenen er vooral uitgaven op kunsthistorisch gebied. In de loop der tijd zijn de fondsen regionale geschiedenis, cultuurhistorie en het literaire fonds met klassieke auteurs toegevoegd. In 2004 is een Educatieve afdeling opgezet: Primavera Educatief.

 Uitgeverij van Vlimmeren is de eigenaar van de methodes M&O in Balans en Elementair Boekhouden. 

Hueber is wereldwijd de grootste uitgever van boeken voor Duits als tweede taal. 

Editiona Loisirs et Pedagogie is een franstalige uitgever voor pedagogiek onderwijs

Uitgeverij Essener is opgericht door docenten en is gespecialiseerd in lesmethoden maatschappijleer en maatschappijwetenschappen voor havo, vwo en vmbo. Deze zijn in alle gevallen de meest gebruikte lesmethoden voor het vakgebied. De werkboeken voor het verplichte vak maatschappijleer worden jaarlijks geactualiseerd. Tevens zijn verschillende digitale leermiddelen beschikbaar.