line

Schooltas voor voortgezet onderwijs

Schooltas toont lesmethodes van 10voorBiologie, Eisma Edumedia, Hermaion, Primavera Pers, Damon, Primavera, Van Vlimmeren, Hueber en ThiemeMeulenhoff op een iPad, laptop of PC.

Met Schooltas werken u en uw leerlingen optimaal met de boeken van de desbetreffende methode op de iPad, laptop of PC. Zowel binnen als buiten de klas. Schooltas biedt leerboeken, werkboeken, een interactief schrift en prikkers die het mogelijk maken om informatie, links en video toe te voegen en onderling uit te wisselen.

Leerlingen maken heel natuurlijk de stap van papier naar digitaal en zijn altijd online. Doordat Schooltas het boek als basis gebruikt, zetten docenten ook makkelijk de stap naar lesgeven met de iPad (of laptop/PC).

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die in voorjaar 2012 deelnamen aan een proef met Schooltas op school beoordelen de gebruiksvriendelijkheid van Schooltas gemiddeld met een 8,3. Schooltas maakt onder andere gebruik van elementen uit social media (waarderen van prikkers en delen van foto’s, video’s en links) en spreekt leerlingen daardoor aan.